Sunday, June 26, 2011

SMS - Have a Nice Day !


rrp

काय तुला माहिती, रात्र कशी गेली माझी?
(-भिजलेली उशीच सांगेल सारी कहाणी!)

..  अन्  सकाळी  तुझा  Have a Nice Day चा  SMS!!!

rrp
-  संदीप  मसहूर


No comments:

Post a Comment