Sunday, June 26, 2011

आठ मार्च


rrp

मुक्त.. बंधमुक्त.. स्वतंत्र.. परी.. आणि परिपूर्ण..
आठ मार्च! आज विशेषणांनी सजेल स्त्री-शक्ती!

(असे वा तसे, बाईला सजवायलाच हवे का?)

rrp
-  संदीप  मसहूर

2 comments: