Sunday, August 7, 2011

FD' च्या निमित्ताने..


ओळख.. स्नेह.. आपुलकी.. sharing.. दोस्ती..
तू-मी मिळून किती टप्पे पार करीत गेलो!

आता पुढे? -अतिपरिचयात् अवज्ञा, अबोला, संशय, वैर....


- संदीप मसहूर