Sunday, June 26, 2011

वाढदिवस


rrp

करतात तुझी चौकशी आज ही लोकं मजपाशी..
दुरावा आपल्यातला मग होतो अधिकच अबोल!

(चाळीशीच्या पल्याड जाता विशीची उमेद गेली कुठे?)

rrp

-  संदीप  मसहूर

No comments:

Post a Comment