Sunday, June 26, 2011

विचारपूस


rrp

जरी पूर्वीचाच मी अन् तोच ठाव-ठिकाणा आजही..
विचारावेस तरी तू : पत्ता काय तुझा?.. कसा आहेस?..

(बदलतील माझे ॠतू तुझ्या साध्या चौकशीनेही!)


rrp

माझ्या शहराचे हवा-पाणी कसे आहे?, प्रश्न तुझा
-कधी तर माझ्या मनाचेही ॠतू जाणून घे यार!

(बदलतील माझे मौसम तुझ्या साध्या चौकशीनेही!)


rrp

तुझ्या शहरातील आकाश विलोभनीय असेलही,
मात्र इथे माझे ग्रह-तारे आहेत झाकोळलेले!

(चलावे म्हणतोय आता एका नव्या ताऱ्याच्या शोधात!)


rrp

-  संदीप  मसहूर


3 comments: